İlkelerimiz

You are here: Home / İlkelerimiz

Doğa ziyaret ettiğimiz bir yer değildir, doğa bizim evimizdir.

Gary Snyder
  • Var olan ve olabilecek ekolojik sorunlara ilişkin araştırmalarda bulunmak ve çözümler geliştirmek,
  • Doğayla uyumlu, ekolojik süreçlerle şekillenmiş yaşamın yaygınlaşmasını sağlamak,
  • Bilgi üretiminin diğer üretim alanlarından bağımsız ya da üstün olmadığını görerek açık bilgi paylaşımında ve aktarımında bulunmak, tüm bu  süreçleri etkileşimsel olarak yürütmek,
  • İlke ve değerler doğrultusunda eş olunan oluşumlarla birlikte çalışmalara açık olmak ve/ veya destek vermek

Bu ilkelerden yolla çıkarak,

Doğa, toplum ve kendi merakımız için bilimsel bilgi üretmeyi,

Üretilen bilginin dünyada bir izi olmasını,

Biyosfer içerisindeki varlıkların bilinmesi, korunması ve geleceğine dair çalışmayı,

Doğanın içerisinde hayal edilen yaşam için, üretim ve tüketim ilişkilerini düzenlemeyi,

Birbirimizin yapamadıklarını tamamlayan ve bu süreçte kendimizin ve çevremizin rehabilitasyonunu sağlamayı,

Bilginin tekelleştirilmemesi ve açık kaynak olarak paylaşılmasını,

Doğanın tek gerçek zemin olduğunu bilen ve bunun bir kültür haline gelmesini,

hedeflemekteyiz.