İnsanların doğaya olan etkisinin ölçeğini araştırmak isteyen ve bu etkiler üzerine yaklaşımlara ve çözümlere kafa yormak isteyen, doğa korumaya ilgisi olan arkadaşların, yararlanacağı, doğa korumanın temel bileşenlerinin aktarıldığı, uygulamalı eğitim çalışmasıdır. Bu projeyi kendi dilinden özetini aşağıda bulabilirsiniz.

Proje ve eğitimler hakkında güncel bilgiler sosyal medya hesaplarında;

Facebook (Doğaya Güç Kat)

Twitter (Doğaya Güç Kat)

Instagram (Doğaya Güç Kat)

“Proje kapsamında doğa koruma kuruluşlarının daha etkin çalışabilmesi için gönüllü katılımını artırmak ve katılımcıların doğa koruma konusunda bilgi ve becerilerini geliştirmek amacıyla iki farklı hedef belirlenmiştir. Gönüllü sayısı ve katılımını artırmak amacıyla çeşitli organizasyonlar ve tanıtım etkinlikleriyle gönüllü ağı oluşturulması planlanmıştır. Doğa koruma atölyeleri adıyla düzenlenecek eğitimler sayesinde katılımcıların bilgi ve becerileri artırarak kapasite gelişimi sağlanacak ve doğa koruma konusunda yetişmiş eleman ihtiyacının giderilmesine yönelik adımlar atılacaktır.”