Bir Hayalden Bu Güne

Halayı, horonu ve de çayı pek çok seven bir grup üniversitelinin Ankara’nın soğuğunda sohbet ve dostlukla ısındığı günlerin düşüdür bu dernek. Beytepe kampüsünde
geçirdiğimiz öğrenciliğimizde bizi buluşturan yegane yerlerden biri Biyoloji Topluluğu’ydu. Bu fikir de o odada yeşermeye başladı. Ve elbette öğle arası hep beraber
yemekhanede oturduğumuz uzun sofralarda sonu gelmeyen, kahkahaları eksik olmayan konuşmalarımızda büyüdü. Bugün ise bu genç araştırmacılar için işe koyulma vakti.
Birlikte düşünmek, araştırmak, üretmek ve belki bunlardan da önce bir arada olmak, daha çok hayal kurmak, gülmek, eğlenmek için bu çatıyı 2016 yılının Eylül ayında inşa
etmeye başladık.